πŸŽ‰ UrbanNatureAmsterdam, #75 in de Duurzame 100 van 2019  πŸŒ³πŸ’¦πŸ—Ί

πŸŽ‰ UrbanNatureAmsterdam, #75 in de Duurzame 100 van 2019 πŸŒ³πŸ’¦πŸ—Ί

Urban Nature Amsterdam is in Duurzame 100 van 2019 !

We vieren het met een tijdelijke korting. Koop tot 20 oktober de groenblauwe kaart van Amsterdam. Gebruik code duurzame100 in onze webshop en ontvang een korting van 15%. Wellicht tot ziens bij het Festival Trouw Duurzame 100 in Pakhuis de Zwijger

The β€˜Duurzame 100’ is an annual list of the most sustainable initiatives in the Netherlands. In order to celebrate it, we offer a temporary discount of 15% when you buy the green and blue map of Amsterdam. This offer is valid untill October 20. Use the coupon duurzame100 in our webshop.

Waarom / why #UrbanNatureAmsterdam ?

Er zijn deze zomer ruim 2000 exemplaren van #UrbanNatureAmsterdam verspreid. Niet alleen in Amsterdam, maar ook naar adressen in andere steden in Nederland en het buitenland. Deze unieke kaart met alle groene en blauwe plekken in Amsterdam wordt gewaardeerd door de ontvangers, maar roept tegelijkertijd ook vragen op. Hierbij onze antwoorden.

This summer more than 2000 copies of the #UrbanNatureAmsterdam map were distributed. Not only to addresses in Amsterdam, but also to other Dutch cities and abroad. This unique map showing all the green and blue spots in Amsterdam is widely appreciated by the users, but also raises questions. Hereby our answers.

ο»Ώ
Ben je ook in het bezit van de kaart #UrbanNatureAmsterdam? We zijn erg benieuwd naar je eerste indruk; deel met ons jouw ervaringen en suggesties. De makers zijn van plan om bij een tweede druk in 2020 de kaart te actualiseren. 

Your copy of #UrbanNatureAmsterdam. We are very curious to hear from you about your first impressions. What do you think of it? Please share your experiences and suggestions with us. We will use your input to produce a revised second edition in 2020.

Ontwerp zonder titel-21.pngLanceringsevent groene kaart van Amsterdam 11 juli Pakhuis de Zwijger

Lanceringsevent groene kaart van Amsterdam 11 juli Pakhuis de Zwijger